Kūrybinis kelias

Gimiau Alytaus rajone, Lačionių kaime, kaimo dainininkų ir audėjų šeimoje. Pirmų siuvinėjimo dygsnių išmokau pas Prienų rajono, Nemaniūnų kaimo auksarankę Kastulę.
Rimčiau siuvinėti pradėjau 1969 metais. Mokiausi savarankiškai. Techninių žinių sėmiausi iš M. Glemžaitės, O. Klikiūnaitės knygų. Domėjausi siuvinėjimo tradicijomis, būdais, kompozicija, Lietuvos regionų tautiniais kostiumais. Išmokau ir išstudijavau visus siuvinėjimo būdus. Pradėjau dalyvauti parodose. Visą savo kūrybinį kelią stengiausi nenutolti nuo lietuvių tautinio charakterio, mokiausi jį pajusti.
Dirbdama Alytaus tekstilininkų mokykloje 1978–1994 m. vadovavau mokyklos rankdarbių būreliui. Šis darbas dar labiau skatino siekti profesionalumo, gilinti žinias tautodailėje. Užmezgiau ryšį su Kauno taikomosios dailės mokykla, Lietuvos tautodailės sąjungos Vilniaus bendrijos skyriumi.
1994 m. Alytaus tekstilininkų mokykloje buvo įkurta meno gamintojų ir tekstilės specialybė. Dirbau siuvinėjimo ir gobelenų audimo profesijos mokytoja.
1998 m. Lietuos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji profesijos mokytojų atestacinė komisija suteikė siuvinėjimo ir gobelenų audimo profesijos mokytojos metodininkės kvalifikaciją.
2001 m. vedžiau siuvinėjimo seminarą „Asmens kūrybinių galių, mokėjimų ir įgūdžių panaudojimas“ Alytaus rajono Simno „Bočių“ draugijai.
2002 m. dalijausi patirtimi su Alytaus rajono Alovės miestelio moterų rankdarbių būreliu.
2005 m. seminaro vadovė Alytaus neįgaliesiems prie Ilgio ežero.
2008 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.

Parodinė veikla:
1988 m. personalinė paroda Alytaus medvilnės kultūros rūmuose.
1990 m. zoninės mokytojų kūrybos parodos dalyvė.
1990 m. respublikinės mokytojų kūrybos parodos dalyvė.
1992–1995 m. Alytaus medvilnės „Kartūno šventės“ dalyvė.
1995 m. metodinio darbo pasidalijimo parodos pedagogų kvalifikacijos kėlimo institute dalyvė.
1995 m. personalinė paroda Alytaus tautodailės salone „Dzyvai“.
1996 m. personalinė paroda Vilniaus tautodailės salone.
1998 m. personalinė paroda Alytaus moksleivių kūrybos centre.
1998 m. zoninės Vilniaus bendrijos tautodailininkų parodos dalyvė.
1998 m. folkloro šventės dalyvė.
1999 m. Rytų Aukštaitijos siuvinėtojų seminaro parodos dalyvė.
2000 m. personalinė paroda Alytaus aukštesniojoje verslo mokykloje.
2001 m. personalinė paroda Lazdijų M. Gustaičio vid. Mokykloje.
2001 m. personalinė paroda Alytaus rajono Simno kultūros namuose.
2001 m. personalinė paroda Alytaus kraštotyros muziejuje.
2005 m. personalinė paroda Vilniaus tautodailininkų salone „Kuparas“.
2007 m. respublikinės liaudies meno parodos dalyvė Lietuvos dainų šventės metu.
2007 m. II – osios Aukštaitijos siuvinėtojų stovyklos parodos dalyvė.
2007 m. Vilniaus regiono Liaudies meno parodos „Aukso vainikas – 2007“ dalyvė.
2008 m. kovo mėnesį Lietuvių liaudies meno paroda Atvelykio proga Lietuvos centre prie Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijos Respublikoje parodos dalyvė.
2008 m. tarptautinės parodos „Balticum“ dalyvė. 2008 m. lapkritis Vilniaus regiono Liaudies meno parodos „Aukso vainikas – 2008“ dalyvė.

Pagarbiai, Bronė Surdokienė